Besluitenlijsten

De griffier stelt na elke gemeenteraadsvergadering een besluitenlijst op. Op deze lijst staat welke besluiten de raad heeft genomen over de behandelde agendapunten. Klik op de bovenstaande kopregel om de besluitenlijsten te bekijken.

Naast de genomen besluiten, staat hierin ook hoe er is gestemd. Verder bevat de besluitenlijst toezeggingingen van de leden van het college van b en w, stemverklaringen en eventuele moties en amendementen. In het raadsinformatiesysteem kunt u de ingediende moties en amendementen raadplegen. De concept besluitenlijst wordt door de gemeenteraad in de daaropvolgende vergadering definitief vastgesteld.

Overzicht (concept) besluitenlijsten gemeenteraadsvergaderingen:

2018

2017

2016

2015

2014

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.