Besluitenlijsten

De griffier stelt na elke gemeenteraadsvergadering een besluitenlijst op. Op deze lijst staat welke besluiten de raad heeft genomen over de behandelde agendapunten.

Naast de genomen besluiten, staat hierin ook hoe er is gestemd. Verder bevat de besluitenlijst toezeggingingen van de leden van het college van b en w, stemverklaringen en eventuele moties en amendementen. In het raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een externe website) kunt u de ingediende moties en amendementen raadplegen. De concept besluitenlijst wordt door de gemeenteraad in de daaropvolgende vergadering definitief vastgesteld.

Overzicht (concept) besluitenlijsten gemeenteraadsvergaderingen 2017- 2021:

2021

2020

2019

 • Besluitenlijst 12 december
 • Besluitenlijst 14 november
 • Besluitenlijst 24 oktober
 • Besluitenlijst 7 november
 • Besluitenlijst 26 september
 • Besluitenlijst 4 juli
 • Besluitenlijst 20 juni
 • Besluitenlijst 6 juni
 • Besluitenlijst 21 mei
 • Besluitenlijst 25 april
 • Besluitenlijst 28 maart
 • Besluitenlijst 21 februari
 • Besluitenlijst 24 januari

2018

2017

2016

2015

2014

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.