Rekenkamercommissie Zaltbommel

De raad beschikt over de volgende instrumenten om onderzoek te doen: het instellen van een Rekenkamercommissie; het stellen van schriftelijke en mondelinge vragen aan het college; de controle op het financiële beheer door de accountant.

Rekenkamercommissie

Het doel van de Rekenkamercommissie is om de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad te versterken. Daarnaast vergroot de Rekenkamercommissie de transparantie van het beleid naar de inwoners.

Meer over de rekenkamercommissie

Werkwijze

De rekenkamercommissie wil in haar onderzoeken niet alleen laten zien wat er mogelijk niet goed is gegaan, maar doet vooral aanbevelingen over hoe het een volgende keer anders en beter kan, ofwel ‘leren voor de toekomst’.

Meer over de werkwijze

Onderzoek en publicaties

De Rekenkamercommissie Zaltbommel wil bij het opstellen van haar onderzoeksprogramma naast haar eigen ideeën over onderzoeksonderwerpen rekening houden met suggesties van de gemeenteraad, inwoners en belangengroeperingen van Zaltbommel.

Meer over onderzoek en publicaties

Contact met de rekenkamer

Contact opnemen met de rekenkamer

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.