Gemeenteraad

Hoe werkt het gemeentelijk apparaat, welke partijen zijn er allemaal betrokken en wat betekent dat voor u als inwoner?

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. De raadsleden behartigen de belangen van alle inwoners van de gemeente Zaltbommel. De raadsleden zijn inwoners van de gemeente en lid van een lokale of landelijke politieke partij.

Meer over wat de gemeenteraad doet

Griffie

Kerntaak van de griffie is om mee te denken met de leden van de raad. Daaronder valt ook het verlenen van inhoudelijke adviezen, het ondersteunen van werkgroepen uit de raad en het begeleiden van de raad in zijn optreden naar buiten en naar het college van burgemeester en wethouders.

Meer over wat de griffie doet

Presidium

In het presidum overlegt de raad over de organisatie van de gemeenteraad. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de manier van vergaderen, werkbezoeken en de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. Vast onderdeel van de overleggen vormt het vaststellen van de agenda’s voor de carrousel- en raadsvergaderingen.

Meer over het presidium

Wie is wie

De gemeenteraad van Zaltbommel bestaat uit 21 raadsleden. Deze 21 raadsleden worden om de vier jaar door u gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Hieronder vindt u meer informatie over de raadsleden. Bekijk de plattegrond met de zitplaatsen van de raadsleden.   (PDF, 455.4 kB)

Meer over de 21 raadsleden

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.