Regels voor de Raad

De belangrijkste gemeentelijke regels (‘verordeningen’) worden door de gemeenteraad vastgesteld. Een aantal van deze regels heeft betrekking op de gemeenteraad zelf. Deze regels, waaronder het reglement van orde voor de gemeenteraad en de gedragscode integriteit, vindt u op deze pagina.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.