Griffie

Kerntaak van de griffie is om mee te denken met de leden van de raad. Daaronder valt ook het verlenen van inhoudelijke adviezen, het ondersteunen van werkgroepen uit de raad en het begeleiden van de raad in zijn optreden naar buiten en naar het college van burgemeester en wethouders.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Deze steun krijgt op verschillende manieren vorm. De griffie helpt bij het samenstellen van de agenda's van vergaderingen, zorgt voor tijdige verspreiding van de stukken, verslaglegging en voortgangsbewaking. Daarnaast adviseert de griffie over de behandelwijze van onderwerpen en bemiddelt zij voor het geval raadsleden geholpen willen worden door medewerkers uit de ambtelijke organisatie. Bekijk hier het filmpje over het werk van de griffier (Deze link gaat naar een externe website).

U kunt via de griffie contact opnemen met de raad. Ook is de griffie bereikbaar met vragen over de werkwijze van de gemeenteraad, de mogelijkheid tot inspreken tijdens carrouselvergaderingen en het versturen van uitnodigingen voor de gemeenteraad.

De griffie bestaat uit de volgende personen;

  • Monique Muurling, griffier
  • Helene Hofland, waarnemend griffier
  • Bianca Kooijman, raadsadviseur en plaatsvervangend griffier
  • Djenny Kastelijns, raadscommunicatieadviseur
  • Christine Gelmers, raadsbode

Contact
Raadsgriffie Zaltbommel
Postbus 10.002
5300 DA Zaltbommel

griffie@zaltbommel.nl
Telefoon: 140418 - dit is het nummer van de receptie, vraag hen om u door te schakelen naar de griffie.

Bezoekadres gemeentekantoor Zaltbommel
Hogeweg 11
5301 LB Zaltbommel
 

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.