Presidium

In het presidium overlegt de raad over de organisatie van de gemeenteraad. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de manier van vergaderen, werkbezoeken en de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. Vast onderdeel van de overleggen vormt het vaststellen van de agenda’s voor de carrousel- en raadsvergaderingen.

Voozitter van het presidium is de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad: raadslid Kees Metz (ZVV). De burgemeester is adviseur. De griffier is secretaris van het presidium. In elke vergadering stelt het presidium de termijnagenda van de raad vast. In de termijnagenda staan alle afspraken van de raad voor de komende maanden. Ook staan hierin de beleidsonderwerpen en de data waarop de raad deze bespreekt in de carrousel- en/of raadsvergadering.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.