Dualisme

De samenstelling, functies en bevoegdheden van gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zijn gescheiden. Die verschillende rollen noemen we dualisme.

De raad treedt op namens de bevolking, geeft kaders aan en controleert het college van burgemeester en wethouders (Deze link gaat naar een externe website). Het college 'regeert', voert de maatregelen uit en legt achteraf verantwoording af aan de raad. Wanneer de raad eenmaal de grote lijnen heeft vastgesteld, is het aan het college om te bepalen hoe het die gaat uitvoeren.

De Wet dualisering gemeentebestuur heeft ertoe geleid dat de meeste in de Gemeentewet opgenomen bestuursbevoegdheden zijn verschoven van de raad naar het college. Bestuursbevoegdheden van het college zijn alle bevoegdheden met uitzondering van:

  • Het vaststellen van de begroting en de rekening.
  • Het vaststellen van verordeningen.
  • Het vaststellen van (andere) algemene regels.
  • Het vaststellen van plannen met een verordenend karakter.
  • Commissiestelsel

Deze bevoegdheden liggen dus bij de gemeenteraad.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.