Uw onderwerp op de agenda

De gemeenteraad van Zaltbommel bepaalt in het presidium welke onderwerpen er in de raads- en carrouselvergadering besproken worden. Als inwoner van Zaltbommel kunt u zelf ook onderwerpen op de agenda zetten.

Hoe gaat dat in zijn werk?

U werkt uw ideeën uit op papier. Wat wilt u precies dat de raadsleden doen? Wat is het probleem en op wie is dat allemaal van invloed? Als u ontevreden bent over de grootte van uw parkeerplaats, kunt u niet bij de raad aankloppen. Bent u ontevreden over de speelmogelijkheden voor de kinderen in de buurt, dan heeft u een kans dat de raad daarover wil praten; het probleem treft immers meerdere mensen. Inwoners kunnen zaken aankaarten die van invloed zijn op hun buurt, hun wijk of de hele stad.

Als het duidelijk is waar de raad zich over moet buigen, kunt u via de raadsgriffie een verzoek indienen voor het plaatsen van uw onderwerp op de agenda van het presidium. Het presidium beslist dan of het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad wordt geplaatst. U kunt natuurlijk ook altijd met raadsleden en met de fracties zelf contact opnemen.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.