Werkwijze

De Rekenkamer wil in haar onderzoeken niet alleen laten zien wat er mogelijk niet goed is gegaan, maar doet vooral aanbevelingen over hoe het een volgende keer anders en beter kan, ofwel ‘leren voor de toekomst’.

Belangrijke vragen die de rekenkamercommissie stelt zijn: Worden de doelen van het gemeentelijk beleid bereikt? Zijn de voorbereiding en de uitvoering van dat beleid efficiënt verlopen? Met welke aanbevelingen kan de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid worden vergroot? Heeft de gemeente gehandeld volgens de geldende wet- en regelgeving?

De rekenkamercommissie bepaalt zelf wat zij gaat onderzoeken. De rekenkamercommissie voert jaarlijks één of twee onderzoeken uit. Alle aspecten van het gemeentelijk beleid en de uitvoering kunnen worden onderzocht. De resultaten van het onderzoek gebruikt de raad voor het verbeteren van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie, het college en zijn eigen functioneren. In de verordening met toelichting en het reglement van orde kunt u meer lezen over de inrichting van de rekenkamercommissie van de gemeente Zaltbommel.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.