Samenstelling Rekenkamercommissie

Het doel van de Rekenkamer is om de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad te versterken. Daarnaast vergroot de Rekenkamer de transparantie van het beleid naar de inwoners.

De Rekenkamer is een onafhankelijke commissie van de gemeente Zaltbommel, die onderzoek doet naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Naar aanleiding van onderzoek, kan de Rekenkamer vrbetervoorstellen doen aan de raad en het college.

Samenstelling nieuw

De Rekenkamer bestaat uit drie onafhankelijke externe leden:

  • Marc van Rosmalen, voorzitter
  • Pieter Buisman, lid
  • Karin van den Berg, lid

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.