Samenstelling Rekenkamercommissie

Het doel van de Rekenkamercommissie is om de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad te versterken. Daarnaast vergroot de Rekenkamercommissie de transparantie van het beleid naar de inwoners.

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie van de gemeente Zaltbommel, die onderzoek doet naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Naar aanleiding van onderzoek, kan de Rekenkamercommissie verbetervoorstellen doen aan de raad en het college.

Samenstelling nieuw

De Rekenkamercommissie bestaat uit drie onafhankelijke externe leden:

  • Marc van Rosmalen, voorzitter
  • Pieter Buisman, lid
  • Karin van den Berg, lid

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.