Terugblik raadsvergadering 25 januari

Geplaatst op dinsdag 30 januari 2024

Tijdens het vragenhalfuur zijn vragen gesteld over de Meidijk en de locatiekeuze voor het evenemententerrein. Daarnaast nam de gemeenteraad een besluit over de volgende agendapunten:

  • Biodiversiteitsplan
  • Tweede wijziging wegsleepverordening
  • Zienswijze Meerjarenbeleidsplan Werkzaak 2024-2027


Bij agendapunt Zienswijze Meerjarenbeleidsplan Werkzaak 2024-2027 is door diverse fracties een amendement ingediend om de zienswijze aan te passen. Dit amendement en het geamendeerde raadsvoorstel zijn unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Ook de andere raadsvoorstellen zijn aangenomen door de gemeenteraad.

Heeft u de live-uitzending gemist?

Via het raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een externe website) kunt u de raadsvergadering terugkijken en alle vergaderstukken inzien.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.