Informateurs Schreuders en Zondag presenteren hun advies

Geplaatst op woensdag 6 april 2022

Informateurs Bart Schreuders (huidige fractievoorzitter ZVV) en Kees Zondag (huidige wethouder ZVV) presenteerden woensdagavond 6 april hun advies over de mogelijkheden tot samenwerking in de Zaltbommelse politiek. Zij presenteerden het advies in De Verdraagzaamheid aan onder andere de nieuwe gemeenteraadsleden.

Verloop informatieproces afgelopen weken

De afgelopen weken hebben de informateurs gesprekken gehad met de lijsttrekkers van alle politieke partijen. Ook was het mogelijk voor inwoners en andere betrokkenen om de informateurs iets mee te geven. Hiervoor werd een speciale mailbox geopend. Van deze gelegenheid werd meer dan 20 keer gebruik gemaakt.

Advies informateurs

De informateurs hebben een advies gegeven op de vorm en inhoud van een bestuursakkoord, het proces van de formatieonderhandelingen en de meest kansrijke combinatie van partijen.

Vorm en inhoud akkoord

De informateurs adviseren, gesteund door een meerderheid van partijen die dit in de gesprekken naar voren bracht, een bestuursakkoord 2022-2026 op hoofdlijnen. Schreuders en Zondag geven het advies de volgende hoofddoelen op te nemen in het bestuursakkoord: wonen/woningbouw, energietransitie/duurzaamheid, economie/leefbaarheid en cultuur. Hierbij adviseren zij aandacht te besteden aan de financiële onderbouwing. Dit vanwege de versobering van financiering vanuit het Rijk en de ambitieuze investeringsagenda.

Proces van de formatieonderhandelingen

Als er een concept bestuursakkoord ligt, is het advies hierover van gedachten te wisselen met de gemeenteraad. Eventuele aanpassingen kunnen dan nog meegenomen worden in het definitieve akkoord. 

Meest kansrijke combinatie van partijen

Schreuders en Zondag zijn van mening dat de meest kansrijke combinatie van partijen ontstaat als ZVV, SGP en VVD de formatiegesprekken beginnen. De meerderheid van partijen wil het draagvlak in de raad verder verbreden. Dat kan door een of meerdere partijen aan de samenwerking deel te laten nemen. Alle andere partijen zijn hiertoe in principe bereid de gesprekken te voeren. De informateurs adviseren daarom de eerder genoemde drie partijen hier serieus op in te gaan en te kijken waar overeenstemming bereikt kan worden.

Vervolg: formatie

Tijdens het informatieproces zijn de mogelijkheden onderzocht om een coalitie met een meerderheid in de gemeenteraad te vormen.  Hierna kan een formatieproces worden opgestart. Dit bestaat uit onderhandelingen over de inhoud van een coalitieakkoord en de samenstelling.

In deze stukken leest u de uitwerking van het advies:

Presentatie formatie, burgemeester, dhr. Zondag en Schreuders

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.