Raadsvergadering 26 november

Geplaatst op maandag 23 november 2020

Donderdag 26 november is er een raadsvergadering. De vergadering begint om 19.00u en is toegankelijk via livestream. De vergadering wordt live ondertiteld. Wegens de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 is de publieke tribune niet toegankelijk.

De raadsvergadering wordt in twee delen gehouden, één deel wegens het afscheid van een raadslid, en één deel met de reguliere raadsagenda.

19.00u: Reguliere raadsvergadering

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Regionale samenwerking
5. Vragenhalfuur en andere rechten van de raadsleden

Besluitvorming/stemming

6. Vaststelling bestemmingsplan Bruchem, Kleinestraat 3-5
7. Vaststelling bestemmingsplan Gameren, Elskampseweg 2a
8. Vaststelling beeldkwaliteitsplan Uilenvlugt, Brakel
9. Fonds Bovenwijks

Debat

10. Wijziging GR Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
11. Deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
12. Aanbevelingen Rekenkamercommissie Zaltbommel – Wonen in Zaltbommel
13. Parkeerbeleid binnenstad Zaltbommel 2020-2030
14. Masterplan Fietspaden 20.0

15. Vaststellen besluitenlijst vorige raadsvergadering
16. Sluiting

22.30u: Raadsvergadering

1. Opening
2. Afscheid van raadslid Metz
3. Sluiting

Meer informatie?

De livestream en de volledige agenda van de raadsvergadering vindt op het raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een externe website), of via de app Notubox en de app Politiek Portaal (alleen voor iPad).

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.