Raadscolumn: 'The Lady of the House speaking!'

Geplaatst op woensdag 8 juli 2020

Kent u ‘m nog, de klassieke Britse televisieserie ‘Keeping up appearances’ (‘Schone schijn’)? In deze serie doet de ijdele Hyacinth Bucket er alles aan om rijker en voornamer voor te komen dan ze daadwerkelijk is. Dit leidt tot allerlei grappige uitspraken, zoals de uitroep die als titel boven deze column staat.

Toen wij laatst als SP-fractie nadachten over de staat van onze gemeente, moest ik sterk aan de zojuist genoemde serie denken. De gemeente staat er financieel goed voor en houdt zelfs nog geld over voor wat extra projecten. Ook de meeste inwoners lijkt het goed te gaan met mooie huizen en dito auto’s. Maar wie beter kijkt ziet dat het vaak maar schijn is: bij de voedselbank is het druk, we hebben naar verhouding veel jongeren met jeugdhulp (13%) en meer achterstandsleerlingen dan het landelijk gemiddelde. En dan moet de economische klap van de coronacrisis eigenlijk nog komen (de eerste geluiden van ZZP’ers die de huur niet langer kunnen betalen, heb ik al gehoord).

Onze oproep aan u is dan ook: houd niet te lang de schijn hoog als u problemen ervaart, maar meld u op tijd bij de gemeente. Dankzij vele vrijwilligers kunt u bij allerlei zaken hulp krijgen - van huiswerkbegeleiding tot ondersteuning bij geldzaken. Ondertussen doet de SP haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de gevolgen van de coronacrisis door de sterkste schouders gedragen gaan worden, en niet leiden tot bezuinigingen voor mensen die het al zwaar hebben. ‘Samen’ was het motto tijdens de lockdown, ‘Solidariteit’ het motto om de gevolgen op te vangen.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.