Uitkomsten raadsvergadering 20 februari

Geplaatst op maandag 24 februari 2020

Tijdens de afgelopen vergadering heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de voorgelegde hamerstukken.

  • Aanwijzing voorzitters carrouselvergadering
  • PvA proces regionaal economisch ambitiedocument
  • Subsidieaanvraag voor opsporing en ruiming conventionele explosieven
  • Meerjarenstrategie GGD
  • Geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer

De raad heeft daarnaast de volgende besluiten aangenomen:

  • Zienswijze meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland (unaniem)

Meer informatie?

Alle stukken van de gemeenteraad incl. genomen besluiten op 20 februari zijn terug te vinden op de website van de gemeenteraad, www.raadzaltbommel.nl of via de app Notubox en de app Politiek Portaal (alleen voor iPad).

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.