Uitkomsten Gemeenteraad 24 oktober

Geplaatst op donderdag 31 oktober 2019

Uitkomsten raadsvergadering 24 oktober

Tijdens de afgelopen vergadering heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de voorliggende hamerstukken. De volgende voorstellen zijn na debat tevens aangenomen:

  • Consultatie regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland Zuid (unaniem)
  • Actualisatie masterplan fietspaden (unaniem)
  • Woonzorgvisie Bommelerwaard (unaniem)
  • Voorstel woningbouw Kapelstraat Nederhemert (unaniem)

De volgende moties zijn door de raad unaniem aangenomen:

  1. De raad verzoekt het college om de vraag naar thuishuizen voor ouderen te onderzoeken, een plan op te stellen over eventuele invulling van de vraag, en nieuwe en bestaande initiatieven voor thuishuizen in het kader van de woon-zorgvisie te ondersteunen.
     
  2. De raad verzoekt het college om in te haken op de pilot Flexwonen, locaties hiervoor in beeld te brengen, te bepalen hoeveel flexwoningen in de gemeente geplaatst kunnen worden en hierover een terugkoppeling te geven bij de begrotingsbehandeling 2020.

Meer informatie?
Alle stukken van de gemeenteraad incl. genomen besluiten op 24 oktober zijn via deze link terug te vinden (Deze link gaat naar een externe website), of via de app Notubox en de app Politiek Portaal (alleen voor iPad).

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.