Uitkomsten raadsvergadering 26 september

Geplaatst op donderdag 3 oktober 2019

Tijdens de afgelopen vergadering heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de voorgelegde hamerstukken. De volgende inhoudelijke agendapunten zijn in de raad aangenomen:

• Woningbouw VAB in het buitengebied (13 stemmen voor)
• BURAP gemeente Zaltbommel (unaniem)
• BURAP Werkzaak Rivierenland (unaniem)

De behandeling van het agendapunt Leisuredome Spoorveste is door de gemeenteraad van de agenda gehaald wegens actuele ontwikkelingen bij Rijkswaterstaat.

De volgende moties (Deze link gaat naar een externe website)zijn door de raad unaniem aangenomen:

1. De raad roept het college op versneld te zoeken naar een veilige oplossing voor de kruising Prins Willem Alexanderstraat, nabij de Jumbo in Gameren, waarbij uiterlijk december 2020 een rotonde gerealiseerd moet zijn.

2. De raad roept het college op om in november een tijdelijke financiële regeling voor te leggen voor gebruikers van incontinentiemateriaal, voor de periode vanaf de nieuwe inzamelsystematiek tot aan de realisatie van een definitieve oplossing.

Vergaderstukken en terugkijken 
De vergaderstukken van de gemeenteraad en het liveverslag zijn terug te vinden via de volgende link naar het raadsinformatiesysteem van de gemeente Zaltbommel (Deze link gaat naar een externe website)

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.