Pieter C. van Maaren voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zaltbommel

Geplaatst op donderdag 4 juli 2019

De heer Van Maaren (55) wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Zaltbommel. Dit besloot de gemeenteraad van Zaltbommel in een raadsvergadering op donderdagavond 4 juli op voorstel van de vertrouwenscommissie. De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in september beëdigd als burgemeester van Zaltbommel.

Pieter van Maaren is nu burgemeester van Urk en was één van de 30 kandidaten die reageerden op de vacature voor het ambt van burgemeester in Zaltbommel. De heer Van Maaren heeft veel bestuurlijke en politieke ervaring onder meer als burgemeester van Urk, als raadslid en fractievoorzitter van het CDA in de gemeente De Bilt en hij vervulde diverse functies bij de Provincie Utrecht. Van Maaren is gehuwd en heeft 4 kinderen.

Profielschets

De vertrouwenscommissie heeft de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de profielschets die de gemeenteraad in maart 2019 vaststelde. In deze profielschets zijn ook de wensen van inwoners en belangrijke samenwerkingspartners opgenomen. De belangrijkste basiseigenschappen van de profielschets zijn: integer, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend, én stressbestendig. Daarnaast moet de nieuwe burgemeester, volgens de profielschets, zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor iedereen, hij of zij moet evenwichtig en daadkrachtig zijn, hij of zij moet flexibel, charismatisch, empathisch, communicatief en analytisch zijn en beschikken over humor en relativeringsvermogen.

Procedure

Dertig kandidaten hebben op de vacature gereageerd. Met een deel van hen is de vertrouwenscommissie in gesprek gegaan. Na een zorgvuldige afweging leidde dat tot de volgende voordracht van Van Maaren als meest gewenste kandidaat. Met de voordracht van Van Maaren door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten. Het streven is om Van Maaren op donderdag 19 september te installeren als burgemeester van de gemeente Zaltbommel.

Vertrek Rehwinkel

Peter Rehwinkel bekleedt sinds 2017 als waarnemer het ambt van burgemeester van Zaltbommel. In februari 2019 is de procedure voor de benoeming van een vaste burgemeester begonnen. Destijds liet de heer Rehwinkel weten niet mee te solliciteren naar het ambt van burgemeester in Zaltbommel. Rehwinkel blijft waarnemend burgemeester tot de installatie van Van Maaren in september.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.