Gemeenteraad stelt profiel burgemeester vast

Geplaatst op donderdag 28 maart 2019

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft in haar buitengewone vergadering van 28 maart het profiel van de burgemeester vastgesteld. De vastgestelde profielschets is leidend in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

In de profielschets wordt nadruk gelegd op een  burgemeester die mensen, thema’s en belangen weet te verbinden. De burgemeester moet toegankelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente en over de nodige bestuurlijke ervaring en levenservaring beschikken.

Inwonersconsultatie

Onderdeel van de profielschets van de burgemeester is een inwonersconsultatie. In totaal hebben 354 inwoners gereageerd op een online vragenformulier. Belangrijkste eigenschappen voor de burgemeester zijn volgens inwoners zichtbaarheid, daadkracht en verbinding. Deze eigenschappen zijn samen met de andere uitkomsten van de inwonersconsultatie onderdeel van de profielschets die door de gemeenteraad is vastgesteld.

Vervolg procedure

De profielschets is door de gemeenteraad aangeboden aan de Commissaris van de Koning van Gelderland. De commissaris verwerkt de profielschets in een vacature waarop sollicitanten kunnen reageren. De naam van de nieuwe burgemeester van Zaltbommel wordt op 4 juli 2019 bekend gemaakt.

Zie ook

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.