Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten in carrousel 19 april

Geplaatst op donderdag 12 april 2018

De leden van de carousel krijgen meteen een stevig onderwerp voor de kiezen met het voorstel voor een uitvoeringskrediet en plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten. Met plan van aanpak wil het college komen tot:

  • Blijvend inzicht in het aantal arbeidsmigranten en hun verblijfplaats.
  • Aanpassing en uitwerking van het beleid op basis van een zorgvuldig (participatie)proces.
  • Handvatten en middelen voor een effectieve handhaving van beleid.
  • Inzicht in de sociaal-maatschappelijke effecten en de mogelijke vervolgstappen.

Als de leden van de carrouselvergadering op 19 april het voorstel van het college rijp achten voor behandeling in de raad, gebeurt dat volgens planning op 17 mei.

De overige onderwerpen in de carrouselvergadering zijn:
1. Ondernemersfonds Bedrijventerreinen Zaltbommel.
2. Begroting GGD Gelderland-Zuid.

Ga hier naar de agenda en de voorstellen (Deze link gaat naar een externe website) van de carrouselvergadering. De carrouselvergadering start om 19.30 uur in het Stadhuis aan de Markt in Zaltbommel. Belangstellenden zijn van harte welkom! De aangegeven tijden bij de agendapunten zijn onder voorbehoud. De behandeling van een agendapunt kan uitlopen.

Meespreken
In de carrousel bestaat de mogelijkheid voor inwoners om mee te spreken. Als u wilt meespreken, dan vragen wij u dat tot 24 uur voor aanvang van de carrousel te melden bij de griffie via griffie@zaltbommel.nl of op 0418 - 681 613. Wilt u dan uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waar u over mee wilt spreken, doorgeven. Ga hier naar meespreken in de carrouselvergadering.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.