Raad bespreekt begroting 2018

Geplaatst op donderdag 9 november 2017

De fracties starten met hun Algemene Beschouwingen. Daarin geeft elke fractie het oordeel over het gevoerde beleid en blikt vooruit op het jaar 2018. Tussen 18.00 en 20.00 uur is er een schorsing voor diner en onderling overleg. Vanaf 20.00 uur wordt de vergadering hervat met een korte debatronde waarin de fracties reageren op elkaars bijdragen.

Moties en amendementen

Daarna vanaf 20.30 uur is het de beurt aan het college, waarin burgemeester en wethouders reageren op de Algemene Beschouwingen. Dan volgen vanaf 21.45 uur tot 22.15 uur debatten over de ingediende moties en amendementen. Een motie is een korte gemotiveerde verklaring over een onderwerp waarover een mening, wens of verzoek wordt uitgesproken. Een amendement is een wijziging in een officieel document, zoals een voorstel, verordening of raadsbesluit. De vergadering wordt afgesloten met het stemmen over de moties, amendementen en de begroting.

Algemene Beschouwingen fracties

Belangstellenden zijn van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen. 

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.