Terugblik raadsvergadering en zomerreces

Geplaatst op vrijdag 5 juli 2024

Donderdag 4 juli was de vergadering van de gemeenteraad. De gemeenteraad debatteerde over bestemmingsplan Brakel-West en de Woonzorgvisie Bommelerwaard. Beide voorstellen zijn aangenomen.

Perspectiefnota

Vervolgens behandelde de gemeenteraad de perspectiefnota. De raad stelde de perspectiefnota vast met unanieme stemmen. De algemene beschouwingen van de fracties kijkt of leest u terug via het raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een externe website).

Zomerreces gemeenteraad

De vergadering van 4 juli was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.
In de maand augustus zijn er geen vergaderingen. De eerstvolgende carrouselvergadering staat gepland op donderdag 5 september.

Houd de gemeentelijke website in de gaten voor meer informatie over agenda’s en agendastukken.
U kunt deze terugvinden op het raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een externe website).

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.