Terugblik raad 15 juni 2023 en Carrouselvergadering 29 juni 2023

Geplaatst op woensdag 21 juni 2023

Raadsvergadering 15 juni 2023

Op 15 juni jl. heeft de gemeenteraad de financiële stukken van Gemeenschappelijke regelingen besproken en hierover een besluit genomen. Alle jaarstukken/begrotingen zijn unaniem vastgesteld.

De raad stemde verder in met het beschikbaar stellen van €2.000.000,- (extra) budget voor Toekomstbestendig Wonen. Inwoners van Zaltbommel die in een appartement wonen kunnen nu ook een beroep doen op deze regeling en zo een tegemoetkoming vragen voor het verduurzamen van hun woning. 

Carrouselvergadering donderdag 29 juni 2023
Op 29 juni a.s. vindt er weer een carrouselvergadering plaats. U bent van harte welkom op de publieke tribune in het stadhuis. De carrousel is ook thuis live te volgen en/of terug te luisteren.

Onderwerpen raadzaal, aanvang 19.00 uur
- Presentatie Gelderse Puzzel (Provincie)
- Bestemmingsplan Gameren, Hendrikstraat/ Molendel
- Bestemmingsplan Nederhemert, Kapelstraat 26 & Nederhemertse Kade 2
- Verklaring van geen bedenkingen flexwoningen

Onderwerpen trouwzaal, aanvang 20.00 uur
- Bestemmingsplan Fietstunnel Hogeweg-Steenweg
- Lokaal medialandschap en democratische controle

Wanneer u wilt meespreken over agendaonderwerpen kunt u zich aanmelden via griffie@zaltbommel.nl.

Informatie
Alle informatie over genomen raadsbesluiten, agenda’s en agendastukken kunt u ook terugvinden op zaltbommel.raadsinformatie.nl

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.