Terugkoppeling Carrouselvergadering 26 januari

Geplaatst op dinsdag 31 januari 2023

Carrouselvergadering 26 januari
Op donderdagavond 26 januari was de Carrouselvergadering van de gemeenteraad van Zaltbommel. De agenda zag er als volgt uit:


Raadzaal

  1. Opening
  2. Parkeerbeleid
  3. Sluiting


Trouwzaal

  1. Opening
  2. Verstevigen minimaregelingen
  3. Zienswijze procedure centrumregeling Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en aanverwante taken regio Meierij Bommelerwaard 2022-2025.
  4. Informatienota motie vaktechnische opleidingen
  5. Sluiting


Bespreekstukken
Het parkeerbeleid is als bespreekstuk doorgeschoven naar de raadsvergadering van 9 februari.

Meer informatie?
De volledige agendastukken vindt u op zaltbommel.raadsinformatie.nl (Deze link gaat naar een externe website) via het vergaderschema.
Hier kunt u ook de vergadering terugluisteren.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.