Uitkomsten raadsvergadering 11 november

Geplaatst op dinsdag 16 november 2021

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft op 11 november het rapport ‘storten en tekorten’ over de stortplaats van de Avri, het voorstel voor voorbedrukte verkiezingsborden en de omgevingsvisie Bommelerwaard besproken. Alle voorliggende hamerstukken zijn unaniem akkoord bevonden.

Bespreekstukken en moties

 • Motie 1: Regionale raadsbijeenkomst AvrI
  Verworpen: 6 stemmen voor
 • Motie 2: Wijziging samenstelling DB Avri
  Verworpen, 6 stemmen voor
 • Voorstel voorbedrukte verkiezingsborden
  Verworpen, 3 stemmen voor
 • Amendement omschakelen intensieve veehouderij
  Unaniem aangenomen
 • Voorstel vaststellen ontwerp omgevingsvisie
  Unaniem aangenomen
 • Motie 3: ruimte voor kringlooplandbouw
  Unaniem aangenomen

Zie ook:

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.