Uitkomsten raadsvergadering 17 juni

Geplaatst op maandag 21 juni 2021

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft op 17 juni vergadert over de aan haar verbonden partijnen, ook wel bekend als gemeenschappelijke regelingen. De raad heeft daarbij verschillende zienswijzen vastgesteld op de begrotingen en jaarrekeningen van de verschillende verbonden partijen. 

De raad heeft unaniem ingestemd met de voorliggende hamerstukken: 

 • Uitvoeringsdienst Breedbandnetwerk Rivierenland
 • Regionaal Archeif Rivierenland (jaarverslag en begroting)
 • Regio Rivierenland (jaarstukken en begroting)
 • Jaarstukken Werkzaak Rivierenland

De raad heeft daarnaast unaniem ingestemd met de volgende bespreekstukken:

 • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (jaaarrekening en begroting)
 • Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard
 • GGD Gelderland Zuid (jaarrekening, begroting en begrotingswijziging Veilig Thuis)
 • Avri (jaarstukken en begroting)
 • Omgevingsdienst Rivierenland (jaarstukken en begroting)
 • Begroting Werkzaak Rivierenland
 • Bedrijgsvoeringseenheid Bommelerwaard (jaarstukken en begroting)

Er is een motie ingediend met als hoofdindiener de fractie SP over het hanteren van een 'burgmeestersnorm' voor medewerkers van gemeenschappelijke regelingen. Deze motie is na beantwoording van het college door de indieners ingetrokken. 

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.