Uitkomsten raadsvergadering 10 juni

Geplaatst op maandag 14 juni 2021

Tijdens de afgelopen vergadering heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de voorliggende hamerstukken.

  • Instandhoudingsinvestering voetbal en scholen Brakel (20 stemmen voor)
  • Definitief ontwerp Buitenstad Zaltbommel (20 stemmen voor)
  • Regionale Energiestrategie Rivierenland (20 stemmen voor)
  • Evaluatie beleid huisvesting arbeidsmigranten (18 stemmen voor)

De volgende moties en amendementen zijn in de raad behandeld:

  • Motie van treurnis over MFA (verworpen, 4 stemmen voor)
  • Motie zelfstandige ontwikkeling MFA Brakel (verworpen, 6 stemmen voor)
  • Motie zonnepanelen op daken (aangenomen, 20 stemmen voor)
  • Motie maximum locaties huisvesting arbeidsmigranten (aangenomen, 18 voor)
  • Motie limitering huisvesting arbeidsmigranten per kern (verworpen, 5 voor)

Meer informatie?

Alle stukken van de gemeenteraad incl. genomen besluiten op 10 juni zijn terug te vinden op het raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een externe website).

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.