Raadsvergadering 17 juni over verbonden partijen

Geplaatst op maandag 14 juni 2021

Donderdag 17 juni is de maandelijkse raadsvergadering. De vergadering begint om 19.00u en wordt op digitale wijze georganiseerd. De vergadering staat in het teken van de begroting en jaarstukken van aan de gemeente verbonden partijen. De gemeenteraad van Zaltbommel kan een zienswijze indienen bij deze verbonden partijen over de aangeleverde stukken.

De agenda van de raadsvergadering is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen

Debat 

4. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
5. Projectbureau herstructurering tuinbouw Bommelerwaard
6. GGD Gelderland-Zuid
7. Avri
8. Omgevingsdienst Rivierenland
9. Uitvoeringsdienst Breedbandnetwerk Rivierenland
10. Regionaal Archief Rivierenland
11. Regio Rivierenland
12. Werkzaak Rivierenland
13. Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard

14. Sluiting

Meer informatie?

De livestream en de volledige agenda van de raadsvergadering vindt u op het raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een externe website) onder de vergadering van 17 juni. 

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.