Raadsvergadering 10 juni

Geplaatst op woensdag 9 juni 2021

Donderdag 10 juni is de maandelijkse raadsvergadering. De vergadering begint om 20.00u en wordt op digitale wijze georganiseerd. De vergadering wordt uitgezonden via livestream. (Deze link gaat naar een externe website)

De agenda van de raadsvergadering is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Aanwijzing burgerlid
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Regionale samenwerking / Gemeenschappelijke regelingen
6. Vragenhalfuur en andere rechten van de raadsleden

Besluitvorming

7. Aanpassingen stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties
8. Aanschaf financieel pakket
9. Wegsleepverordening
10. Vaststellen verordening starterlening
11. Bestemmingplan Wildeman II zonnepanelen
12. Regionale adaptie strategie en samenwerkingsagenda

Debat 

13. Instandhoudingsinvestering voetbal en scholen Brakel
14. Definitief ontwerp stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Buitenstad Zaltbommel
15. Regionale energiestrategie 1.0 FruitDelta Rivierenland
16. Evaluatie beleid huisvesting arbeidsmigranten gemeente Zaltbommel 2019

17. Vaststellen besluitenlijst vorige raadsvergadering
18. Sluiting

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.