Uitkomsten raad 18 maart

Geplaatst op donderdag 25 maart 2021

Tijdens de afgelopen vergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de volgende hamerstukken:

  • Eerste wijziging parkeerverordening parkeerbelastingen 2021
  • Financiële aspecten hospice De Samaritaan
  • Welzijnsagenda Bommelerwaard 2021-2024
  • Vaststelling bestemmingsplan Bruchem, Inkfordseweg 3
  • Vaststelling bestemmingsplan Nieuwaal, Jacob Ekelmastraat 19

De raad heeft daarnaast de volgende bespreekstukken aangenomen:

  • Zon- en windbeleid gemeente Zaltbommel (20 stemmen voor)

Bij het debat rondom het zon- en windbeleid zijn een drietal amendementen ingediend. Eén over het niet bouwen van windturbines in uiterwaarden, een alternatieve energiekansenkaart voor plaatsen van windturbines, en een amendement over dubbelgebruik van landbouwgrond en energieopwekking. De amendementen werden allen verworpen.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.