Raadscolumn: "De politiek en onze belangen"

Geplaatst op donderdag 10 december 2020

Of zou het andersom moeten zijn? Onze belangen en de politiek? Voor elke volgorde valt wat te zeggen… maar wat is nou eigenlijk politiek? En wat zijn dan onze belangen…? Een vaak gebruikte definitie van politiek is: ‘De wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandelingen - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus.’

Voor de VVD is het belangrijk dat we onze inwoners vanuit dorp en stad blijven betrekken bij wat we doen. Of het nu gaat om verkeersveiligheid in de dorpen, het parkeren in de binnenstad, het juiste aanbod op de woningmarkt, het aanleggen van fietspaden of de nieuwbouw van het dierenasiel.

En daarmee komt de politiek in de praktijk. Opkomen voor de belangen van onze inwoners, recht doen aan de verschillende tegenstellingen en onderhandelen tot en met! En niet alleen op de avonden wanneer de gemeenteraad bijeenkomt. Want vaak genoeg is dat ook niet altijd de plek waar het allemaal gebeurt. Het zoeken naar oplossingen, beweging brengen in het proces, aanwezig zijn op talloze bijeenkomsten en het aangaan van de goede gesprekken met de juiste mensen. Een mooie mix van vaak tegenstrijdige belangen in een wereld waarin de waarheid voor eenieder een ander verhaal kan zijn. Soms lastig want gaat het nu om gelijk hebben of gelijk krijgen? Bijzondere uitdagingen altijd weer die het interessant maar ook leuk maken om hier voor onze kiezers mee bezig te zijn!

Danielle van der Wiele
Fractie VVD

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.