Raadscolumn: Verbinden, ontmoeting en dialoog

Geplaatst op donderdag 8 oktober 2020

Ik heb de kans gekregen om me op bestuurlijk niveau in te zetten voor stad en dorpen in de gemeente Zaltbommel. Voor mij is het inmiddels de derde periode in de gemeenteraad. Van 2006 tot 2010 en vanaf maart 2014 tot heden voor de ChristenUnie Bommelerwaard. In de politiek gaat het in mijn beleving over verbinden. Ons leven en ons werken wordt pas waardevol als we in staat zijn mensen aan elkaar te (ver)binden en aandacht te hebben voor wat echt telt. Door het geloof in Jezus Christus mag ik aan de slag in Zijn wereld, om daarin samen met anderen op te trekken en de publieke zaak te dienen. 

Binnen onze fractie mag ik me bezighouden met ruimtelijke ordening, verkeer, openbare ruimte, wonen en volkshuisvesting, arbeidsmigranten etc. Interessante dossiers waar veel te doen is. Als we bijvoorbeeld kijken naar de transitie van de nieuwe Omgevingswet die binnen enkele jaren in werking zal treden, de opdracht om samen met inwoners van onze gemeente na te denken over een nieuwe visie voor wonen en leefomgeving. Verkeersdossiers als het doortrekken van de MaasWaalweg, de rotonde in Gameren, de Krangstraat in Bruchem. Maar ook het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten. En niet te vergeten opkomen voor onze jongeren om (sociale) woningbouw te realiseren, zonder ouderen daarin te vergeten.

In dit alles is het zaak om de dialoog te blijven zoeken met alle doelgroepen uit onze gemeente om acceptabele oplossingen te bereiken.
Dus, verbinding maken, blijvend door ontmoeting en dialoog.

Gilco Grandia
Fractie ChristenUnie 

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.