Raadsvergadering 24 september

Geplaatst op maandag 21 september 2020

Donderdag 24 september is de maandelijkse raadsvergadering om 20.00 uur. De raadsvergadering is te volgen via livestream. Wegens de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 is de publieke tribune niet toegankelijk.

Op de agenda van deze raadsvergadering staan de volgende agendapunten:

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Regionale samenwerking
5. Vragenhalfuur

  Besluitvorming/stemming

6. Bestemmingsplan Brakel, Waaldijk 99
7. Bestemmingsplan Gameren, Nieuwstraat 31
8. Komst Kentalis Compas College naar Zaltbommel
9. Beleidsnotitie en aangepaste welstandscriteria t.b.v. zonne-energiemaatregelen

Debat

10. GVVP – Nota Wegen en Verkeersveiligheid 2020-2025
11. Bestuursrapportage gemeente Zaltbommel 2020

12. Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering 25 juni
13. Sluiting

Meer informatie?

De livestream en de volledige agenda van de raadsvergadering vind u op het raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een externe website), of via de app Notubox en de app Politiek Portaal (alleen voor iPad).

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.