Uitkomsten raadsvergadering 23 januari

Geplaatst op maandag 27 januari 2020

Tijdens de afgelopen vergadering heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de voorgelegde hamerstukken. De raad heeft daarnaast de volgende besluiten aangenomen:

• Zienswijze kadernota GGD 2021 (unaniem)
• Actualisatie beleid sturen van grote projecten (unaniem)
• Bommelerwaards Jeugdlintje (geamendeerd)
• Eerste wijziging legesverordening (unaniem)
• Structurele oplossing incontinentiemateriaal (geamendeerd)

De volgende amendementen zijn bij de genomen besluiten ingediend:

1. Het Bommelerwaards Jeugdlintje wordt verleend aan jongeren die zich belangeloos als vrijwilliger inzetten (unaniem aangenomen)

2. Het inzamelen van incontinentiemateriaal wordt pas gerealiseerd wanneer deze duurzaam verwerkt kan worden. Tot 31-12-2020 wordt de huidige tijdige regeling met een tegemoetkoming gehandhaafd (aangenomen, 13/18 stemmen voor).

De volgende moties zijn door de raad aangenomen:

1. Het verzoek aan het college voor het aanbieden van een informatie- of adviesnota omtrent de uitvoering van het beleid huisvesting arbeidsmigranten (unaniem aangenomen)

2. Het plaatsen van een Europese vlag in de raadzaal (14/20 stemmen voor)

Meer informatie?

Alle stukken van de gemeenteraad incl. genomen besluiten op 23 januari zijn terug te vinden op het raadsinformatieportaal. Het videoverslag is via voorgenoemd portaal ook integraal beschikbaar:

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.