Raadsvergadering op donderdag 23 januari 2020

Geplaatst op donderdag 16 januari 2020

Donderdag 23 januari a.s. is de maandelijkse raadsvergadering om 20.00 uur in het Stadhuis aan de Markt in Zaltbommel. Op de agenda van deze raadsvergadering staan de volgende agendapunten:

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Regionale samenwerking

  • a. Moties grip op samenleving
  • b. Avri kadernota 20221
  • c. Kaderbrief programmabegroting 2021 Regio Rivierenland

5. Vragenhalfuur en andere rechten van de raadsleden

Debat
6. Activiteiten 75 jaar vrijheid
7. Kaderbrief GGD
8. Bommelerwaards jeugdlintje
9. Eerste wijziging legesverordening
10. Structurele oplossing incontinentiemateriaal

11. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
12. Sluiting

Meer informatie?

De webcast en de vergaderstukken van de raadsvergadering vindt u op het raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een externe website), of via de app Notubox en de app Politiek Portaal (alleen voor iPad). U bent van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune in de Raadzaal te volgen.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.