Raad stemt unaniem in met begroting 2020

Geplaatst op maandag 11 november 2019

De Bommelse Gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de begroting 2020. Dat is het resultaat van de begrotingsraad van 7 november. Tijdens de begrotingsraad zijn er in totaal tien moties en één amendement ingediend. 

De moties ingediend tijdens de begrotinsraad waren de volgende: 

 • Motie voor het ophangen van een Nederlandse vlag in de raadszaal.
  • Resultaat: aangenomen
    
 • ​Motie om het draagvlak voor het energiebod (bijv. windmolens) voorafgaand aan besluitvorming in de raad te toetsen
  • Resultaat: aangenomen
    
 • Motie om een protest te laten horen voor het verminderen van politiecapaciteit in de regio om deze bij andere (grote) steden in te zetten
  • Resultaat: unaniem aangenomen
    
 • Motie waarin collegeleden worden opgeroepen om een vrachtwagenrijbewijs te behalen
  • Resultaat: stemmen staken
    
 • Motie voor het onderzoeken van het invoeren van meerjarensubsidies, i.p.v. een jaarlijks terugkerende aanvraag
  • Resultaat: unaniem aangenomen
    
 • Motie voor omheining van speelplaats aan de Prins Bernhardweg
  • Resultaat: ingetrokken n.a.v. toezegging
    
 • Motie voor het onderzoeken van een alternatief voor de AVRI
  • Resultaat: verworpen
    
 • ​Motie voor een onderzoek naar invoering van een 'Ja/Ja-sticker'
  • Resultaat: verworpen
 • Motie onderzoek naar oprichting van een Jeugdsoos
  • Resultaat: aangenomen 
    
 • Motie voor het uitwerken van een voorstel van huishoudelijke hulp en tuinonderhoud voor mantelzorgers
  • Resultaat: unaniem aangenomen 
    
 • Amendement op het uitgangspunt beleid opwek hernieuwbare energie
  • Resultaat: ingetrokken
Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.