Gemeenteraad 24 oktober

Geplaatst op maandag 21 oktober 2019

Op donderdag 24 oktober staat de maandelijkse raadsvergadering gepland om 20.00 uur in het Stadhuis aan de Markt in Zaltbommel. De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Regionale samenwerking / Gemeenschappelijke regelingen
5. Vragenhalfuurtje en andere rechten van de raadsleden

Besluitvorming/stemming

6. Vaststellen bestemmingsplan Langerakseweg IJsbaan

Debat

7. Consultatie raad regionaal beleidsplan en risicoprofiel veiligheidsregio
8. Actualisatie masterplan fietspaden
9. Woonzorgvisie Bommelerwaard
10. Voorstel exploitatieovereenkomst en PvA woningbouw Kapelstraat
11. Vaststellen besluitenlijst vorige raadsvergadering
12. Sluiting

Meer informatie?

De volledige agenda van de raadsvergadering met bijbehorende nota’s en de live webcast kunt u via deze link naar ons raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een externe website) vinden. Tevens zijn de stukken beschikbaar via de app Politiek Portaal (voor iPad).

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.