Gemeenteraad bespreekt begroting 2019

Geplaatst op dinsdag 6 november 2018

De begrotingsbehandeling is de belangrijkste raadsvergadering van het jaar. De raad stelt tijdens deze vergadering de lijnen voor het beleid voor het komende jaar vast. De fractievoorzitters gaan tijdens hun algemene beschouwingen in op het gevoerde en te voeren beleid van de gemeente in het komende jaar. Zo ontstaat er een goed beeld waar elke fractie staat ten opzichte van de beleidsvoornemens van het college.

Vanwege het bijzondere karakter van deze vergadering start de raadsvergadering om 16.00 uur. Na de algemene beschouwingen volgt er vanaf 18.30 - 20.00 uur een schorsing van het debat. Vanaf 20.00 uur reageren de fracties op de beschouwingen van de andere fracties. Daarna reageert het college van b en w op de bijdragen uit de algemene beschouwingen. De fracties kunnen moties en amendementen indienen. Daarover wordt gedebatteerd en aan het eind van de vergadering stemt de raad over de amendementen, de begroting en de moties.

Ga hier naar de agenda en de voorstellen (Deze link gaat naar een externe website). Belangstellenden zijn van harte welkom in het Stadhuis aan de Markt in Zaltbommel. De veragering elders volgen via de webcast van de raad (Deze link gaat naar een externe website) is ook mogelijk.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.