Raad bespreekt reactie op voorontwerp-inpassingsplan 'Windpark Bommelerwaard-A2'

Geplaatst op maandag 11 december 2017

Begin januari 2017 besloot de gemeenteraad om geen medewerking te verlenen aan de bouw van windturbines. Daarop diende de vereniging een verzoek in bij de provincie Gelderland, die besloot om een inpassingsplan op te stellen voor de bouw van drie windturbines in het gebied tussen de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch en de A2 ten Zuiden van de afrit Zaltbommel. Nu liggen de concept Milieueffectrapportage en het voorontwerp-inpassingsplan ter inzage.

Tot uiterlijk 15 december kan de gemeente hierop reageren. De reactietermijn voor inwoners duurt langer en voor hen heeft de provincie op 18 december 2017 een inloopavond georganiseerd. In het voorstel dat de raad bespreekt, verzoekt de gemeente de provincie onder meer om de gemeente te betrekken bij de uitvoering van het participatievoorstel van de vereniging. Ook verzoekt de gemeente de provincie om een heldere communicatie over de inspraakmogelijkheden voor inwoners.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.