Herinrichting Tijningenplas in carrouselvergadering donderdag 12 oktober

Geplaatst op maandag 9 oktober 2017

In de carouselvergadering van donderdag 12 oktober staat onder meer de herinrichting van de Tijningenplas in Zaltbommel op de agenda in de Raadzaal. Het college stelt de raad voor om het advies van de werkgroep Tijningenplas te gebruiken als leidraad bij de herinrichting van de plas. De werkgroep bestaat uit omwonenden en belangstellenden. Het advies van de werkgroep wordt verwerkt in een projectplan, dat vervolgens door het college voor inspraak wordt voorgelegd aan de inwoners. Het college stelt de raad voor om voor de herinrichting van de plas een budget van 450.000 euro beschikbaar te stellen uit het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen.

Jeugdgemeenteraad

Tijdens de Jeugdgemeenteraad van 2016 -in samenwerking tussen de gemeenteraad en het Cambium College- was de aanleg van een strand bij de Tijningenplas één van de debatitems. Dat plan werd destijds niet tot winnaar uitgeroepen, maar het strand en de ligweide maken nu toch deel uit van het plan van de werkgroep.

Locatie zwembad

Tijdens de carrousel in de Raadzaal komt ook de locatiekeuze van het zwembad in Zaltbommel aan de orde. Het college vraagt de raad om in stemmen met de voorkeurskeuze Oude Bosscheweg als locatie van de nieuwe gecombineerde sporthal met een zesbaans zwembad. 

Minimabeleid

In de Trouwzaal staat onder meer het minimabeleid Bommelerwaard 2018 / 2020 op de agenda. Actualisering van dit beleid is noodzakelijk geworden na de decentralisaties in het sociaal domein in 2015. Met de invoering van de Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning, kunnen gemeenten een meer samenhangend en integraal beleid voeren.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.