Wat doet een burgemeester?

De burgemeester vervult een belangrijke rol in de gemeente. Maar wat doet hij nu precies en wat zijn de bevoegdheden van een burgemeester? Zie hieronder een korte beschrijving van de taken;

Voorzitter van de gemeenteraad
De burgemeester zorgt als voorzitter van de gemeenteraad voor een goed verloop van de vergaderingen. Ook mag de burgemeester zelf deelnemen aan de beraadslagingen als het over zijn onderwerpen gaat, op dezelfde wijze als wethouders dat doen.

Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders
Het college zorgt voor het dagelijkse bestuur van de gemeente. De burgemeester zorgt als voorzitter voor een goed verloop van de collegevergaderingen en neemt hier actief aan deel. De burgemeester kan eigen voorstellen op de agenda van het college zetten. Het college legt verantwoordelijkheid af over haar beleid aan de gemeenteraad.

Orde en veiligheid
De burgemeester heeft een bijzonder taak op het gebied van veiligheid. De burgemeester is als collegelid voor dit onderwerp verantwoordelijk en heeft enkele extra bevoegdheden. Zo mag de burgemeester noodbevelen en noodverordeningen vaststellen en voert de burgemeester het opperbevel bij (grote) ongevallen.

Burgervader
Tot slot heeft de burgemeester een belangrijke representatieve functie. Zo heeft de burgemeester een rol bij bijzondere evenementen in de stad zoals de dodenherdenking of de sinterklaasintocht. Daarnaast bezoekt de burgemeester inwoners die een uitzonderlijk hoge leeftijd bereiken of lang getrouwd zijn.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.