Planning

De cursus politiek actief vindt plaats op een aantal verschillende avonden. Elke avond staat een ander onderwerp centraal. De bijeenkomsten starten om 19.30u en eindigen om 22.00u. 

Woensdag 19 mei: Introductie en algemene staatsinrichting en verkiezingen.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u inzicht in de rol van gemeente, provincie, het Rijk en de Europese Unie. Wat doen zij? Welke taken en verantwoordelijkheden hebben ze? Verder krijgt u inzicht in de verkiezingen in Nederland. Hoe werken ze en welke politieke partijen zijn er eigenlijk? Tot slot buigen we ons over de vraag welke mogelijkheden er zijn om politiek actief te worden.

Woensdag 26 mei: De gemeente

Tijdens deze bijeenkomst staat de gemeente centraal en krijgt u inzicht in de taken van een gemeente. Hoe wordt een gemeente bestuurd en hoe komt beleid tot stand? Op welke manier en op welke momenten kunnen burgers hier invloed op uitoefenen?

Woensdag 2 juni: De gemeenteraad 

Vanavond staan de drie rollen van de gemeenteraad centraal: Volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur. Hierbij gaan we in op de instrumenten die een raadslid ter beschikking heeft om zijn of haar taken goed uit te kunnen voeren.
Verder verdiepen we ons in de formele en informele manieren van invloed uitoefenen op het besluitvormingsproces. De raadsgriffier is uitgenodigd als gastspreker om hier meer over te vertellen.

Tot slot krijgt u tijdens een speeddate de kans om met raadsleden in gesprek te gaan over hun werk als raadslid.

Woensdag 9 juni: Debattraining 

De vierde bijeenkomst staat in het teken van debatteren. Een ervaren debattrainer brengt u tijdens deze bijeenkomst de fijne kneepjes van de kunst van het debatteren bij.

Woensdag 16 juni: Afsluitende bijeenkomst

Tijdens de afsluitende bijeenkomst verdiepen we ons in de gemeentefinanciën, zodat u op hoofdlijnen inzicht krijgt in de begroting van de gemeente. De wethouder financiën is als gastspreker uitgenodigd om hier meer over te vertellen. 
Verder bespreken we een (deel van) een raadsvergadering. We proeven tijdens deze vergadering de sfeer van de vergaring en zullen zien hoe de vergadering in de praktijk in zijn werk gaat.

Een week voorafgaand aan deze bijeenkomst, donderdag 10 juni is er een raadsvergadering. Uiteraard staat het deelnemers vrij deze vergadering bij te wonen. Vragen kunnen dan tijdens de afsluitende bijeenkomst gesteld worden.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.