Gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering neemt de raad besluiten. Bij hamerstukken stemt de raad meteen over het voorstel. Bij de bespreekstukken stemt de raad na het debat tussen de fracties. Een voorstel is aangenomen bij een meerderheid van de stemmen.

De burgemeester is voorzitter van de raadsvergadering. U vindt de agenda en de voorstellen in het raadsinformatiesysteem rechtsbovenaan deze pagina. De raadsvergadering bestaat uit verschillende onderdelen. In de rubriek 'Agenda' leest u hier meer over. Het meeste interessante en politieke onderdeel van de raadsvergadering is het onderdeel 'Debat'. In dit onderdeel komen de verschillende standpunten van de fracties duidelijk naar voren. Tijdens de debatronde vergadert de raad vaak in meerdere ronden over een voorstel. In de eerste ronde geven de fracties aan welk standpunt ze innemen. Daarnaast hebben ze vaak nog vragen aan één van de leden van het college van b en w.

De raadsleden kunnen elkaar en de leden van het college tijdens hun betoog vragen stellen. Dat heet interrumperen. Dat gaat gebeurt vaak in de tweede ronde waarin de fracties reageren op de toelichting van het college en de bijdragen van de andere fracties. Dan ook geven ze aan of ze voor of tegen stemmen. Als daartoe aanleiding is, kan de raad besluiten tot een derde debatronde.

Ruim een week voor aanvang van de vergadering staat de agenda met de voorstellen op de site. U kunt de raadsvergaderingen bijwonen of via internet (terug)bekijken via de webcast Als u wilt weten op welke stoel welk raadslid zit, download dan hier de plattegrond van de raadzaal. U kunt de vergaderstukken ook op uw tablet raadplegen via de gratis App: Politiek Portaal.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.